Urinstein

Definisjon og årsak
Urinstein består av ulike mineraler som kan danne krystaller og steiner i urinvegene. Hunden kan ha enkle krystaller eller disse krystallene kan danne steiner. Steinene varierer i størrelse fra noen få mm. til å fylle hele blæren. På en stor hund kan en urinstein være på størrelse med en knyttneve. Det finnes flere typer urinstein.

Struvitt
Dette er den vanligste typen urinstein. Struvitt består av magnesium, fosfor og ammonium. Årsaken er som regel for høyt innhold av magnesium, fosfor og protein i fôret. Hunden har ofte samtidig urinvegsinfeksjon.

Kalsiumoksalat
Dette er den nest vanligste typen urinstein. Disse kan dannes når det er mye kalsium i urinen. Som regel finner man ikke årsaken til hvorfor disse steinene oppstår. Underliggende årsaker som hyperparatyroidisme eller visse typer kreft (f. eks. malingt lymfom) kan gi mye kalsium i urinen.

Cystein
Skyldes en arvelig defekt i nyrene som gir nedsatt reabsorpsjon av en aminosyre som heter cystein. Denne aminosyren kan danne steiner dersom pH i urinen er lav og urinen er konsentrert. Tilstanden er vanligst på hannhunder. Av raser som rammes kan nevnes dachs, irsk terrier, engelsk bulldog, rottweiler, basset hound og tibetansk spaniel.

Urat
Denne typen urinstein sees oftest hos dalmatiner. Hannhunder rammes oftere enn tisper. Alle dalmatinere har en enzymdefekt som gir unormal metabolisering av urinsyre.

Symptomer
Ved kun krystaller i urinen trenger ikke hunden ha noen symptomer.
– Drikker og tisser mer enn normalt
– Smerter når hunden tisser
– Får ikke tisset
– Tisser inne
– Blod i urinen
– Slikker seg mye på penis/vulva

Diagnose
Urinprøve undersøkes for krystaller, blod, bakterier, mm. Krystaller vil synes i urinen, men hos noen hunder med urinstein er urinen helt normal. Det er viktig at urinprøven er fersk (under 30-60 minutter gammel) ettersom det vil dannes krystaller også i normal urin dersom den blir stående for lenge. For sikker diagnose av urinstein må man bruke ultralyd. Røntgen kan også være nyttig, men ikke alle typer urinstein synes på røntgen. De to vanligste typene urinstein struvitt og kalsiumoksalat synes på røntgen.

Behandling og prognose
Hvis det finnes en underliggende årsak som f.eks. urinvegsinfeksjon må denne behandles. Behandling av selve urinsteinen avhenger av hvilken type urinstein det dreier seg om. Uansett type urinstein bør hunden få et spesialfôr som kjøpes hos veterinær. Riktig fôring er med på å minske risikoen for tilbakefall. Hos en hund med kun krystaller i urinen bør man også behandle siden disse kan danne steiner. På disse hundene er det ofte tilstrekkelig med korrigering av fôr.

Struvitt
De fleste struvitt-steiner løser seg opp ved å bruke spesialfôr. Det finnes mange alternativer, blant annet Hill’s u/d, Royal Canin urinary, m.fl. Store steiner kan være aktuelle å operere ut. God prognose.

Kalsiumoksalat
Disse må opereres ut. Tilbakefall er vanlig.

Cystein
Det finnes tabletter som løser opp steinene. Hunden må behandles hele livet for å unngå residiv.

Urat
Det finnes tabletter som løser opp steinene. Hunden må behandles hele livet for å unngå residiv. I tillegg bør hunden spise spesialfôr med lavt proteininnhold.