Vestibulært syndrom

Definisjon og årsak
Vestibulært syndrom er et symptom som følge av skade på nerver. Syndromet kjennetegnes av at hunden holder hodet på skakke. Vanligste årsaken til vestibulært syndrom er skade på perifere nerver, dvs. nerver som er utenfor hjerne og ryggmarg. Ofte er skaden enten på nervereseptorer i indre øret eller den 8. hjernenerven. Årsaker til slike skader kan være betennelse i mellom- eller indre øret, skade, svulster, bruk av øredråper med sprukken trommehinne, mm. Vestibulært syndrom sees av og til på gamle hunder, tilstanden er kjent som geriatric canine vestibular disease. Dette sees som regel hos hunder over 12 år og skyldes en skade på perifere nerver som beskrevet over.
Vestibulært syndrom kan også oppstå som følge av skader på vestibularisnerven i hjernestammen. Denne formen sees forholdsvis sjelden. Årsaken til slik nerveskade kan være hjernebetennelse, hjernehinnebetennelse, skade, svulster eller idiopatisk (ukjent).

Symptomer
– Hunden holder hodet på skakke
– Dårlig balanse, sliter med å reise seg og faller lett
– Rister på hodet
– Ustøhet
– Ukoordinerte bevegelser
– Nedsatt appetitt
– Hengende leppe på den ene siden
– Greier ikke blunke på det ene øyet
– Lammelser i ansiktet
– Går i sirkler
– Unormale øyebevegelser
– Sikler
– Brekninger
– Smerter i øret
– Nedsatt hørsel
– Horner’s syndrom

Diagnose
Vestibulært syndrom er et symptom og diagnosen stilles på klinisk undersøkelse. Det er viktig å finne den underliggende årsaken. Ved otoskopi vil veterinæren se dypt i ørene på hunden etter tegn på ødelagt trommehinne og betennelse i mellom- og indre øret. Blodprøve bør tas for å se etter tegn på infeksjon. Røntgen, CT og MRI kan være aktuelt for å se etter infeksjon i indre øret og svulster. I en del tilfeller finner man ingen årsak.

Behandling og prognose
Ved vestibulært syndrom som følge av perifer nerveskade, er prognosen god med behandling. Underliggende årsak som f.eks. betennelse i indre øret må også behandles. I de fleste tilfeller vil hunden få kortison sammen med behandling mot en eventuell underliggende årsak. Har hunden betennelse i indre øret må den legges i narkose og indre øret renses, ofte flere ganger. Vestibulært syndrom som skyldes skader i sentralnervesystemet (hjerne eller ryggmarg) har avventende til dårlig prognose.