Parring

Parringstidspunkt
Fasen av løpetiden når tispen kan bli drektig, kalles østrus. Denne perioden varer vanligvis i 5 – 9 dager, i enkelte tilfeller opptil 28 dager. Østrus starter som regel 11- 12 dager etter at eier først oppdaget blødninger fra vulva. Eggløsningen starter ca. ett døgn inn i denne perioden som følge av en økning av et hormon kalt luteiniserende hormon. I østrus stiger også nivået av hormonet progesteron. Eggene kan leve inne i tispen og befruktes i opptil 4 døgn. Noen tisper fortsetter å blø, mens det hos andre slutter. Det er viktig å være klar over at løpetiden ikke nødvendigvis er slutt selv om tispen ikke blør lenger. Hos de fleste tisper er det lite blødninger de dagene hun er fruktbar.

Graviditetstest
Det er ikke mulig å ta urinprøve slik det gjøres på mennesker for å sjekke om hunden er drektig. Det beste tidspunktet for å undersøke om tispen er drektig er dag 28-30. Det er da mulig å kjenne fosterblærer i buken, ta ultralyd eller blodprøve.
Veterinæren kan kjenne etter fosterblærer i tispens buk fra dag 21. Man kan ta en blodprøve å se etter hormonet relaxin, men nivået av dette begynner ikke å stige før i fjerde uke av drektigheten. Det er derfor vanlig å ta denne blodprøven rundt dag 28 hvis nødvendig. På dette tidspunktet kan man også ta ultralyd. Med godt ultralydapparat er det mulig å se fostre fra dag 24. Ved dag 45 begynner skjelettet å mineraliseres slik at det blir mulig å ta røntgen for å telle antall fostre. Dette anbefales til tisper der man frykter fødselsproblemer. Pattene blir hovne og rosa 2 – 3 uker ute i drektigheten, dette er tydeligst på tisper som er drektige for første gang.

Uønsket parring
Dersom tispen har parret seg uten at eier ønsker det, er det mulig å gi medisiner som fører til abort.