Kroppstemperatur hund

Normal temperatur hos hund er 37,5 – 39,2°C. Etter hard aktivitet eller ved stress kan temperaturen stige noe. Temperatur på 39,5°C eller høyere, samt vedvarende temperatur over 39,2°C regnes som for høy kroppstemperatur (hypertermi). Ettersom hunder har høyere kroppstemperatur enn oss mennesker, vil de fleste oppleve hunden som varm når man mistenker sykdom og prøver å måle temperaturen ved å kjenne på hunden. Alle hundeeier bør ha et termometer tilgjengelig. Man kan bruke et vanlig digitalt termometer i hundens anus. Bruk nøytral olje e.l. for å minske ubehaget for hunden, samt få termometeret langt nok inn.

For høy kroppstemperatur (hypertermi) For høy kroppstemperatur skyldes hovedsakelig tre ulike mekanismer, fysiologisk, feber og heteslag. For høy kroppstemperatur kan også sees ved hjerneskade eller som komplikasjon til narkose, men dette er svært sjeldent hos hund. Fysiologisk Ved hard fysisk anstrengelse kan kroppstemperaturen stige. Dette er helt normalt og ufarlig. Temperaturen vil synke til normalt igjen når hunden får roet seg.

Feber Ved feber er det kroppen selv som har justert opp kroppstemperaturen. Dette er en indikasjon på infeksjon og veterinær må kontaktes. Det er ikke mulig å angi hundens temperatur ved å ta den på snuten eller andre steder. Hunder med feber kan bli tørre på snuten, men helt friske hunder kan også tidvis virke tørre på snuten.

Heteslag Dersom det blir for varmt greier ikke kroppen å kvitte seg med all varmen og kroppstemperaturen stiger.

For lav kroppstemperatur (hypotermi)
Temperatur under 37,0°C regnes som for lav kroppstemperatur (hypotermi). Det er vanlig å dele inn i mild (32 – 37°C), moderat (28 – 32 °C) og uttalt (under 28°C) hypotermi. Dersom man ikke får termometeret langt nok inn i anus kan termometeret vise feilaktig for lav kroppstemperatur. Hunder som har vært i sedasjon/narkose kan få lav kroppstemperatur og skal derfor ligge varmt til medisinene er ute av kroppen. Hunder som av ulike andre årsaker har lav kroppstemperatur, trenger veterinærbehandling. Lav kroppstemperatur kan skyldes at hunden er nedkjølt eller at kroppen har justert ned temeraturen for å spare energi. Sistnevnte har samtidig lavt blodsukker og må da varmes opp sakte og få væskebehandling med glukose for å unngå sjokk. Uten riktig behandling kan hypotermi bli kritisk.