Paracetamol-forgiftning hos hund

Hvor farlig er paracetamol?
Paracetamol kan gi alvorlig leverskade hos hund og katt. Katter er betydelig mer sensitive enn hunder. I verste fall er forgiftningen dødelig. Smertestillende som inneholder paracetamol skal aldri gis til katt. Til hund brukes paracetamol ganske ofte som smertestillende, men det skal kun gis etter rådføring med veterinær.

Ved inntak under 50 mg/kg får hunden som regel ingen eller lette symptomer. 50 – 100 mg/kg kan gi moderat til alvorlig forgiftning. Over 100 mg/kg kan gi alvorlig forgiftning. Over 200 mg/kg kan gi veldig alvorlig forgiftning. Katt er ekstra sensitiv og inntak over 40 mg/kg kan gi alvorlig forgiftning med leverskade. Tabellen ved siden av viser når veterinær bør kontaktes. Tabellen gjelder for hund. Katter som har spist paracetamol skal alltid til veterinær umiddelbart.

Paracetamol er et virkestoff. Eksempler på preparater som inneholder paracetamol er Paracet, Paralgin forte, Panodil, Pinex, Paralen, m. fl. De reseptfrie variantene av Paracet, Pinex eller Panodil inneholder 500 mg paracetamol. Vær obs på at det finnes reseptbelagte varianter med høyere styrke.

Hva gjør jeg hvis hunden spiser paracetamol?
Dersom hunden har fått i seg mer enn 50 mg/kg skal veterinær kontaktes umiddelbart. Tabellen viser når veterinær skal kontaktes. Hvis det er kort tid siden hunden spiste paracetamol vil veterinæren gi brekkmiddel. I alvorlige tilfeller kan hunden trenge nøye overvåkning hos veterinær med væskebehandling, antidot og medisinsk kull.

Symptomer på forgiftning
Symptomer sees som regel 24 – 72 timer etter inntak. Ved inntak av paracetamol over 50 mg/kg skal veterinær kontaktes med det samme, man skal ikke vente til hunden får symptomer.

– Nedsatt almenntilstand
– Nedsatt appetitt
– Kvalme og oppkast
– Magesmerter
– Sløvhet
– Tretthet
– Rask pust
– Pusteproblemer
– Skjelvninger
– Væskeansamling i ansikt og poter
– Gule slimhinner
– Mørk urin