Huggorm er den eneste giftige slangearten i Norge. Den produserer giftig spytt den kan sprøyte inn i byttet via to gifttenner i overkjeven når den biter. Hunder blir hovedsakelig bitt fordi de er nysgjerrige og skremmer huggormen, de er ikke på huggormens meny.

Dersom hunden har blitt bitt i bena kan man knytte et tøystykke eller liknende overfor bittet. Dette gjør at giften sprer seg saktere. Ikke stram altfor hardt slik at blodsirkulasjonen i benet stopper helt opp.

Prøv å se på ormen. Huggorm har et karakteristisk, mørkt sikksakk-mønster langs ryggen. De to andre slangeartene i Norge, slettsnok og buorm, kan også bite selv om disse ikke er giftige.

Ikke gi hunden medisiner
Ikke gi hunden noen medisiner uten å snakke med veterinær først. Såkalte huggormpiller inneholder kortison og har ingen effekt mot giften. Kortison demper allergiske reaksjoner, men selv om noen hunder kan få allergi-liknende reaksjoner etter huggormbitt skyldes dette reaksjon på giften og ikke en allergisk reaksjon. Alle hunder som er bitt av huggorm må behandles hos veterinær. Særlig viktig er det med intravenøs væskebehandling for å unngå at giften skader nyrene. De fleste veterinærer ønsker ikke at hunden skal ha fått kortison eller annen behandling før den kommer til behandling.