Regler for import av hund fra USA

Svar:

Det er mulig å ta med seg en hund fra Texas/USA. Reglene gjelder når du selv reiser med hunden din og har med deg maksimalt 5 dyr. For å oppfylle alle kravene er det ikke mulig å importere hunder som er under 105 dager gamle (15 uker gamle). Her er det du trenger:

   • Id-merke, Husk at mikrochipen må settes før hunden får rabiesvaksine
   • Pass eller EU-godkjent helsesertifikat utstedt av amerikanske veterinærmyndigheter
   • Rabiesvaksine. Denne kan tidligst gis når hunden er 12 uker gammel og hunden kan tidligst reise 21 dager etter vaksinering
   • Behandling mot revens dvergbendelorm 24 - 120 timer før innreise til Norge. Behandlingen må gis av veterinær og attesteres i hundens pass
   • Varsle Mattilsynet 48 timer før hunden kommer til Norge (tlf. 22 40 00 00)
   • Du må selv reise med hunden din. Hvis ikke blir det sett på som kommersiell import
 • Siden USA er et listeført tredjeland er det ikke krav om blodprøve for påvisning av antistoffer mot rabies eller karenstid.
 • Husk at det ikke lenger er lov å importere gatehunder til Norge. I tillegg til det Mattilsynet anbefaler, bør man teste/behandle hunden for flere sykdommer enn minimumskravet avhengig av hvilket land det er snakk om:
  - Leishmaniose
  - Erlichia/anaplasmose
  - Hjerteorm
  - Flått
  - Lopper