6 tips for å forebygge vannhale

1. Hold hunden i form Dette er det viktigste forebyggende tiltaket. Vannhale er vanlig hos hunder som brukes hardt i perioder og lever forholdsvis rolig resten av året (eksempel; jakthunder). En hund som er dårlig grunntrent og plutselig utsettes for hard fysisk aktivitet får lettere overbelastning. Sørg derfor å trene opp hunden gradvis og hold den i god fysisk form.

2. La hunden bevege seg jevnlig
Hunder som er mye i bur eller innesperret på liten plass har lettere for å få vannhale. Hunder som beveger seg lite i løpet av en dag bør slippes løs eller luftes ca. hver tredje time så den får strukket seg.

3. Hold hunden varm
I kaldt og vått vær bør hunden bruke dekken slik at ryggsøylen holdes tørr og varm.

4. Ikke la hunden bade i iskaldt vann
Ikke la hunden bade når vannet er veldig kaldt. Dersom det også er kaldt i luften og hunden blir værende våt lenge øker sjansen for at den kan få vannhale.

5. Tørk hunden
Dersom hunden har badet eller dusjet bør den tørkes godt. Jo lavere temperaturen er jo viktigere er det å tørke hunden.

6. Ikke dra i halen
Pass på at ikke barn drar hunden i halen. På utstilling er det vanlig å strekke halen bakover, ikke dra for hardt.

Les mer om vannhale