Andre forgiftninger

Andre forgiftninger
Bading ved algeblomstring
Bly
Etylenglykol
Insektsmidler
Jern
Huggorm
Kjølevæske
Musegift
NaCl
Padder
Rottegift
Salt
Såpe

For komplett liste over forgiftninger se her