[bt_bb_section layout=»boxed_1200″ lazy_load=»yes» show_video_on_mobile=»»][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=»yes» shape=»inherit» border=»» width=»1/1″][bt_bb_text]

Når og hvor gjelder båndtvang?

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder over hele landet, både i inn- og utmark. I denne perioden skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Det betyr at hunden kan være løs i hagen dersom den er forsvarlig inngjerdet. Båndtvangen gjelder uansett rase, også for de aller minste hundene. Hver enkelt kommune kan lage båndtvang-regler som gjelder utover disse datoene i bestemte områder som tettbygde strøk, parker, skoler, barnehager, turstier, skiløyper, mm.

Lovverk
Alle som eier eller låner en hund er underlagt Lov om hundehold (hundeloven).
– I perioden 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder over hele landet
– Kommunene kan bestemme at det er båndtvang hele året i visse områder
– Hundeholderen er ansvarlig for at hunden ikke skader folk, dyr, eiendom eller ting. Denne loven gjelder hele året uavhengig av om det er båndtvang eller ikke
– Visse brukshunder er untatt fra båndtvangen
– Hunder kan bare være løse når de de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte
– Den som holder hunden i bånd skal ha kontroll

Hvorfor er det båndtvang?
De fleste av våre ville dyr og fugler får unger på våren. Det samme gjelder produskjonsdyrene som f. eks sau, geit, storfe og rein. Om våren og sommeren vil det dermed være mange unge dyr og fugler som er et lett bytte for rovdyr. Selv hos den snilleste hund kan jaktinstinktet vekkes til live i denne perioden. Andre hunder vil bare leke, men leken kan bli fatal for et ungt dyr eller fugl. I områder der mye folk ferdes er det viktig at også de som er ukomfortable med hunder føler seg trygge. I tillegg kan løse hunder forstyrre trafikken og føre til skade på seg selv, folk, biler, etc.

Hva skjer hvis man bryter båndtvangen?
Mellom 1. april og 20. august kan hvem som helst fange inn en løs hund. Utenfor bådtvangsperioden kan løse hunder fanges inn av politi, grunneier, jakt- eller fangsberettigede, oppsynsmenn, m.fl. Hunden skal stelles forsvarlig og leveres til politiet så raskt som mulig. Politiet vil kontakte eier. Dersom hunden ikke har halsbånd eller id-merke som forteller hvem eieren er, kan hunden bli omplassert eller i verste fall avlivet. Sistnevnte alternativ er imidlertid sjeldent og gjelder hovedsakelig for aggressive hunder.

I de fleste tilfeller vil eier få bot. Hvor høy boten er kan variere, men ligger vanligvis mellom 1500 og 8000 kroner. I Oslo er rundt 5000 kroner vanlig. Dersom eier har vist stor grad av uaktsomhet kan straffen også innebære fengsel.

Unntak fra båndtvangen
Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeting, politi- toll- og redningstjeneste. De enkelte kommunene kan i tillegg gi tillatelse til å ha hunden løs i avgrensede områder eller til spesiell bruk og formål. Dette gjelder f.eks. hundeparker, førerhunder, ved jaktprøver, mm.

Friområder i Oslo
Hundejordet i Frognerparken
Styggedalen på Bogstad
Ola Narr på Tøyen
Vest for isdammen på Årvoll
Skraperudtjern
Nuggerud parkeringsplass på Ellingsrud
Grefsenkollveien
Jomfrubråtveien på Ekeberg
Hallagerjordet på Ljan
Lille Wembley på Haugerud

Friområder i Asker og Bærum
Hundejordet på Semsvannet i Asker
Storøya hundepark på Fornebu
Kjørbotangen hundepark ved Sandvika videregående skole
Wøyen hundepark ved Wøyen gård

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]