Druer og rosiner

Hvor farlig er druer og rosiner?
Alle inntak kan være alvorlige. Druer og rosiner kan gi nyresvikt hos hund. Laveste mengde druer som har gitt nyresvikt er 19,6 g/kg. En drue veier 4-8 gram. Laveste mengde rosiner som har gitt nyresvikt er 2,8 g/kg. 10 stk. rosiner veier ca. 4,8 gram. Som eksempel veier en liten eske med Sun Maid rosiner 42 g og er da potensielt dødelig for hunder opptil minst 15 kg.

Tabellen viser laveste mengde druer og rosiner som har gitt nyresvikt hos hund. Husk at veterinær alltid skal kontaktes dersom hunden har spist druer eller rosiner uavhengig av mengde.


Hva gjør jeg hvis hunden spiser druer eller rosiner?
Ved inntak av druer eller rosiner skal veterinær kontaktes umiddelbart uansett mengde hunden har fått i seg. Hvis det er kort tid siden hunden spiste druer/rosiner kan veterinæren gi brekkmiddel. Hunden må ofte legges inn på klinikken for væskebehandling og overvåkning av nyreverdiene. Veterinæren kan også velge å gi medisinsk kull som hemmer opptak fra tarmene.

Symptomer på forgiftning
Første symptom er oppkast, dette sees som regel i løpet av det første døgnet etter inntak. Uten behandling vil hunden bli raskt dårligere med diaré, nedsatt matlyst, magesmerter og bevisstløshet. Uten behandling kan hunden få nyresvikt og dø.