Kan jeg få pass til hunden når den er registrert på en annen eier?

Spørsmål:
Hvis hunden min ikke er registrert på meg, men på forrige eier, kan jeg da få pass til hunden?

Svar:
Det står faktisk ingenting i Mattilsynets retningslinjer om at eier må være den som hunden er registrert på i DyreID. Likevel anbefaler jeg å skrive inn personen hunden/mikrochipen er registrert på i DyreID som første eier i passet. Har også forhørt meg med noen kolleger som sier det samme. Man kan fylle ut flere eiere så det er ikke noe problem. Informasjonen om første eier må fylles ut hos veterinær og eier må signere, de andre eierne kan skrive seg inn selv.