Finnes det graviditetstest til hund?

Nei, det finnes ikke graviditetstest du kan gjøre selv til hund. Det er ikke mulig å ta urinprøve slik det gjøres på mennesker for å sjekke om hunden er drektig. Derimot kan veterinæren undersøke om hunden er drektig ved å ta ultralyd eller en blodprøve. Det beste tidspunktet for å undersøke om tispen er drektig er dag 28-30. Det er da mulig å kjenne fosterblærer i buken, ta ultralyd eller blodprøve.

Veterinæren kan kjenne etter fosterblærer i tispens buk fra dag 21. Man kan ta en blodprøve å se etter hormonet relaxin, men nivået av dette begynner ikke å stige før i fjerde uke av drektigheten. Det er derfor vanlig å ta denne blodprøven rundt dag 28 hvis nødvendig.

På dette tidspunktet kan man også ta ultralyd. Med godt ultralydapparat er det mulig å se fostre fra dag 24. Ved dag 45 begynner skjelettet å mineraliseres slik at det blir mulig å ta røntgen for å telle antall fostre. Dette anbefales til tisper der man frykter fødselsproblemer. Pattene blir hovne og rosa 2 – 3 uker ute i drektigheten, dette er tydeligst på tisper som er drektige for første gang.

Ultralyd av drektig tispe. Pilen viser et foster.
Røntgen av tispe dag 55. Man kan se 4 stk valper.