Fransk hjerteorm

Hva er fransk hjerteorm?

Fransk hjerteorm kalles Angistrongylus vasorum på latin. Dette er en innvollsorm som lever i lunger og hjertet hos hund og rev. Parasitten er utberedt i Europa og enkelte steder i Afrika og Amerika. Den har blitt funnet på rev og hund i både Sverige og Danmark og kan spre seg til Norge. Foreløpig er fransk hjerteorm kun påvist i Norge hos hund fra utlandet. I Sverige er parasitten funnet hos rev og/eller hund på øygruppen Koster, Skåne, Dalarna, Norrland og Stockholmsområdet.  I en undersøkelse av hund i Danmark hadde 2,2 % av hundene antistoffer mot fransk hjerteorm.

Hvordan smittes hunden av fransk hjerteorm?

Hunden smittes ved å spise snegler med hjerteormlarver. Fra tarmen vandrer larvene via lymfekar til hjerte og lunger der de utvikler seg til voksne ormer som kan bli opptil 25 cm lange. Hunnene legger egg som føres med blodet til lungene der de klekkes. Larvene hostes opp, svelges og kommer ut i avføringen.

Er fransk hjerteorm farlig for hunden?

Fransk hjerteorm kan i verste fall gi hjertesvikt.

Symptomer

68 % av smittede hunder får luftvegssymptomer. – Hoste – Pusteproblemer – Neseblod – Blod i urinen – Andre blødningsforstyrrelser – Lammelser i bakben og andre nevrologiske symptomer – Hjertesvikt

Hvordan merker jeg at hunden har fransk hjerteorm?

De fleste smittede hunder vil få nedsatt allmenntilstand, luftvegssymptomer, blødningsforstyrrelser og/eller nevrologiske symptomer. Noen hunden får ingen eller svake symptomer som kan minne om kennelhoste.

Diagnose – Avføringsprøve: man kan påvise larver i avføringen. Ved testing skal avføring fra 3 ulike dager sendes inn. – Røntgen: disse hunden får ofte forstørret høyre hjertekammer og lungearterier. – Lungeskylleprøve – Antigentest: påviser et protein fra voksne hunnormer ved å ta blodprøve. Denne testen blir ikke positiv før hunden har voksne ormer

Kan hundens fransk hjerteorm smitte mennesker eller andre dyr?

Fransk hjerteorm kan smitte rev, men ikke mennesker, katt eller andre husdyr.

Hvordan behandles fransk hjerteorm?

Det er viktig å behandle hunden med parasittmidler hvis den skal oppholde seg i områder der fransk hjerteorm lever. Hunden bør behandles hver 4. uke når den oppholder se i utsatte områder, samt når den kommer tilbake til Norge. Ved å plukke opp avføringen hindrer man spredning av smitte. Advocate, Milbemax og Interceptor er eksempler på preparater som kan benyttes. De fleste hunder blir friske med rask behandling, men parasitten kan forårsake nedsatt utholdenhet og i verste fall respirasjons- eller hjertesvikt.