Ønsker hunder med lus

Lus sees jevnlig hos norske hunder
Lus er forholdsvis vanlig i den norske hundepopulasjonen. Selv om lus ikke er farlige, kan de være svært plagsomme for hunden og gi kraftig kløe. Lus smitter lett ved direkte kontakt mellom hunder eller indirekte kontakt via hundesenger, leker, ol. Typiske steder hunden kan smittes er på kennel, i hundebarnehage eller på utstilling.

Studie lus
Et velkjent legemiddelfirma tester nå effekten av et flåttmiddel mot blodsugende lus. Legemiddelet er godkjent i Norge. Produsenten ønsker å dokumentere at legemiddelet også fungerer mot blodsugende lus. Hunder som oppfyller de nevnte kravene og ønsker å delta i studien, kan ta kontakt med en av klinikkene som er nevnt over.