Hunder som er ID-merket i utlandet

Det har blitt nokså vanlig å importere hunder fra utlandet. De fleste har papirene i orden med mikrochip, pass, vaksiner og ormekur. Imidlertid er det mange som ikke vet at en utenlandsk mikrochip må etterregistrers i det norske registeret som heter Dyreid (tidligere Dyreidentitet). Dette gjelder alle hunder som er id-merket i et annet land enn Norge. Her besvares de vanligste spørsmålene rundt id-merking av hunder fra utlandet.

Id-merking i Norge

Hvorfor har hunder mikrochip?
For å få reise lovlig inn til Norge er det krav om at hunden er id-merket. Hensikten med en mikrochip er at den inneholder informasjon om hunden og kontaktinformasjon til eieren. Slik kan man finne ut hvem som er eieren selv om hunden ikke har halsbånd. I tillegg fungerer mikrochip som dokumentasjon på at hunden faktisk er den hunden eier/reisende påstår.

Hva er DyreID?
DyreID er et sentralt register over id-merkede husdyr i Norge. På dyreid.no kan man søke på hundens id-nummer og få opp informasjon om hunden og kontaktinformasjon til eieren.

Hvorfor er ikke hunder id-merket i utlandet registrert i DyreID?
Når en hund blir id-merket i Norge betaler man samtidig for at hunden registreres i DyreID. I praksis fungerer det sånn at veterinærene betaler denne avgiften når de kjøper mikrochipen, mens eier betaler til veterinæren når hunden får mikrochip. På denne måten har DyreID oversikt over alle mikrochiper som selges til norske veterinærer.

Dersom hunden har fått mikrochip i et annet land, har ikke veterinæren betalt noen avgift til DyreID og DyreID vet ikke at denne mikrochipen eksisterer før de får beskjed om det.

Hvordan registrerer jeg en utenlandsk mikrochip?
Veterinæren din kan sende inn registrering av utenlandsk mikrochip elektronisk. Man registrerer mikrochipen hunden allerede har, hunden skal ikke ha en ny norsk mikrochip.

Må jeg registrere en utenlands mikrochip i DyreID?
Det er ikke påbudt at hunden er registrert i DyreID, men dersom hunden blir borte, vil det ikke være mulig å finne eieren via mikrochipen.

Hvor mye koster det å registrere en utenlandsk mikrochip?
For tiden er avgiften for registrering av utenlandsk mikrochip 590 kroner. Dette er et engangsbeløp.

Jeg har registrert hunden i NKK, er den da registrert i DyreID også?
Ja, hvis du har sendt inn stamtavlen og de rette papirene til NKK for registrering av hunden vil utenlandsk mikrochip bli registrert i DyreID uten at du behøver gjøre noe mer.

Hva er forskjellen på id-nummer og reg. nummer?
Id-nummer er nummeret knyttet til hundens mikrochip og DyreID. Registreringsnummer er knyttet til Norsk Kennel Klub.

Hvordan vet jeg om hunden min har utenlandsk mikrochip?
En mikrochip inneholder et 15 siffer langt id-nummer. Dette står i hundens pass, på stamtavlen, vaksinekort, mm. Hvis du ikke finner nummeret noe sted kan veterinæren lese av hundens mikrchip med en chipleser. Alle norske mikrochiper starter på sifrene 578. Dersom id-nummeret starter på andre sifre har hunden utenlandsk mikrochip.

Hvordan sjekker jeg om hunden min er registrert i DyreID?
dyreid.no kan du skrive inn hundens id-nummer. Dersom hunden har et utenlandsk mikrochip som ikke er etterregistrert vil du få opp dette bildet:

Dersom hunden har utenlandsk mikrochip kan du prøve å søke på:

Europetnet

I hvilket land er hunden id-merket?

Landskoden representerer de to eller tre første sifrene i id-nummeret.

32 Argentina
36 Australia
40 Østerrike
44 Bahamas
52 Barbados
56 Belgia
60 Bermuda
76 Brasil
100 Bulgaria
124 Canada
152 Chile
156 Kina
158 Taiwan
188 Costa Rica
203 Tsjekkia
208 Danmark
214 Dominikanske republikk
233 Estland
246 Finland
250 Frankrike
276 Tyskland
300 Hellas
348 Ungarn
356 India
360 Indonesia
364 Iran
372 Irland
376 Israel
380 Italia
392 Japan
398 Kasakhstan
428 Latvia
442 Luxemburg
458 Malaysia
484 Mexico
492 Monaco
528 Nederland
554 New Zealand
578 Norge
604 Peru
608 Filippinene
616 Polen
620 Portugal
630 Puerto Rico
642 Romania
643 Russland
688 Serbia
703 Slovakia
705 Slovenia
710 Sør-Afrika
716 Zimbawe
724 Spania
752 Sverige
756 Sveits
764 Thailand
788 Tunisia
792 Tyrkia
804 Ukraina
818 Egypt
826 Storbritannia
840 USA
858 Uruguay
862 Venezuela
891 Jugoslavia
900 – 999 Uregistrert