Hva er akseptabelt blodsukker hos en hund med diabetes?

Spørsmål:
Jeg har en 11 år gammel blandingstispe med diabetes. Hun får insulin to ganger daglig, men dyrlegen mener hun responderer dårlig på behandlingen og langtidsblodsukkeret er fremdeles høyt (570 µmol/l). Hva er akseptabelt blodsukkernivå hos hunder med diabetes? Hva er konsekvensene av for høyt blodsukker over tid?

Svar:
Glukose (blodsukkeret) hos hund skal ligge mellom 3,05 – 6,1 mmol/l.
Hos hunder med diabetes er man “fornøyd” dersom man greier å holde glukose under 15 mmol/l og holde symptomene i sjakk.
Fruktosamin (langtidsblodsukkeret) hos hund skal være under 374 µmol/l.

Blodsukkeret svinger opp og ned flere ganger om dagen avhengig av når hunden spiser. Dette kjenner du sikkert fra egen erfaring når det er lenge siden du har spist og kjenner deg sliten, trett og kanskje svimmel. Dersom du spiser en banan, sjokolade, nøtter, el., tar det ikke lang tid før blodsukkeret stiger og du kjenner deg bedre.

Injeksjon av insulin skal gjøres samtidig med fôring. Det beste er å gi mat og så sette insulin mens hun spiser.

570 µmol/l er veldig høyt. Langtidsblodsukkeret er mer stabilt enn blodsukkeret og gir derfor viktig informasjon om status hos diabetespasienter. Høy fruktosamin er mer urovekkende enn høy glukose.

Hunder som har diabetes som ikke er under kontroll vil med tiden “sulte i hjel”. Dersom ikke hunden responderer på insulin vil ikke kroppen greie å ta opp og nyttiggjøre seg av sukkeret i blodet. Cellene får dermed ikke energien de trenger og hunder som har diabetes ute av kontroll vil bli tynne, slappe og syke. Det er ikke forsvarlig å la henne leve med fruktosamin på 570 µmol/l over tid, man må få kontroll på blodsukkeret. Det finnes ulike typer insulin; bla. Caninsulin (svineunsulin) og Lantus (humant insulin). Noen hunder responderer bedre på den ene typen enn den andre så hvis man ikke får ønsket effekt bør man forsøke å bytte insulin-type.