Hvor mange kalorier skal en hund ha?

Her finner du formelen for å estimere kalori-behovet til din hund. Husk at formelen gir et estimat og faktorer som rase, størrelse, alder, aktivitetsnivå og genetikk gjør at det er stor individuelle forskjeller. Det faktiske behovet kan variere minst 20 % fra denne formelen.

Formel for energibehov (i kalorier) hos hund i hvile:

Dersom din hund veier 25 kg blir regnestykket da:

70 x 25^0,75 = 783 kalorier

Dette er kaloribehovet i hvile, dvs. for å opprettholde normal kroppstemperatur og kroppsfunksjoner. For å finne det totale energibehovet skal dette tallet ganges med en faktor ut i fra tabellen nedenfor:

Dersom man har en normalvektig hund med moderat aktivitetsnivå, vil da det totale energibehovet per dag bli:

Energibehovet i hvile x 1,8

783 kalorier x 1,8 = 1409 kalorier per dag

For å se hvor mye dette utgjør i fôr må man lese på sekken hvor mange kalorier 100 gram fôr inneholder. Dersom fôret f.eks inneholder 400 kalorier per 100 gram, blir dagsbehovet:

(1409/400) x 100 gram = 352 gram fôr per dag