Alle vet at en syk hund må til veterinæren, men hvilken oppfølgende behandling bør en frisk hund få?

 

Vaksiner

Vaksine mot parvovirus
Gis til valper ved 6 – 10 ukers alder.

Vaksine mot parvovirus, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste
Gis til valper ved 12 ukers alder.

Vaksine mot rabies
Gis kun til hunder som skal reise utenlands med unntak av Sverige. Hunden må være minst 3 mnd. gammel når første vaksine gis. Hunden revaksineres første gang etter 1 år, deretter hvert 3. år.

Vaksine mot leptospirose
Anbefales til hunder som skal reise lengre enn Sverige. Revaksineres 1 – 2 ganger årlig.

Ormekur
Spolorm er den vanligste innvollsormen hos hund i Norge. Bendelormhakeorm m.fl. forekommer også.

Valper smittes med spolorm fra morsmelken. Det er vanlig at valpene blir behandlet av oppdretter når de er 2, 4, 6 og 8 uker gamle. Tispen bør behandles samtidig som valpene. I perioden valpen er 2 – 6 måneder gammel er det anbefalt å behandle hver 4 -6. uke.

I Norge skal man sende inn avføringsprøve og påvise egg før hunden behandles. Denne regelen fungerer ikke så godt i praksis siden det ofte blir omstendelig og kostbart for eier. I andre land anbefales det å behandle voksne hunder mot spolorm 1-2 ganger årlig.

AD- og HD-røntgen
Hunden må være minst 12 måneder gammel ved HD-røntgen. De største rasene må være minst 18 måneder. Dette gjelder St. Bernhardshund, New Foundlands hund, Leonberger, Grand Danois, Bordeaux Dogge, Bullmastiff, Engelsk Mastiff, Napoliansk Mastiff, Pyrennerhund, Landseer og Maremma.
For AD-røntgen må hunden være minst 12 måneder gammel uansett rase.

Flått
Flåtten er aktiv når det er over 5 grader om natten, på Østlandet tilsvarer dette fra mars til godt ute i oktober. Alle hunder i utsatte områder bør behandles.

Tenner
Det er vanlig at veterinæren kontrollerer tennene på den årlige vaksinen. Behovet til tannrens varierer fra hund til hund fra aldri til flere ganger i året. Miniatyr- og smårasene er mer utsatte for tann- og tannkjøttsproblemer. Hos disse er det også viktig å kontrollere at alle melketennene har falt ut ved ca. 8 mnd. alder.