Sterilisere tispe med lavt stoffskifte?

Spørsmål:
Jeg har blitt anbefalt å sterilisere hunden min som er en 4 1/2 år gammel Eurasiertispe. Hun har lavt stoffskifte og får daglig Forthyron tabletter som fungerer veldig bra. Av denne årsak kan vi ikke ha valper på henne. Når hun har løpetid er hun veldig, veldig rolig og har lite overskudd spesielt når vi går oppover bakker. Vi går daglige gode og lange turer og hun svømmer hver 14. dag i basseng som bidrar til at hun er normalt i god form. Men i tre måneder ifbm løpetid har hun ikke overskudd. Hun er mye mer opptatt av mat og virker unormalt sulten ifht perioden mellom løpetidene. Hun får ikke mer mat. Vi har lurt på om hun kan være innbilt drektig. I fjor lurte jeg på om det kunne være noe galt med henne av denne årsak men blodprøver hos veterinær viste at alt var bra. Jeg fikk da beskjed om at det var slik syklusen hennes var og at jeg måtte forstå og ta hensyn til det. I ettertid har svømmetrener/behandler anbefalt at jeg bør sterilisere henne noe veterinæren er enig i.

Er det negativt at hun har lavt stoffskifte og skal steriliseres?
Vil behovet for medisinering endres?
Kan det være fare for at hun kan dø pga. en operasjon?
Vil hun endre oppførsel? Hun er en veldig rolig og avbalansert tispe som er fornøyelig og som vi er veldig fornøyd med.

Svar:
Spørsmålet ditt er en høyst aktuell problemstilling. Hos tisper med lavt stoffskifte er det vanlig at dette påvirker løpetidssyklusen. De får ofte uregelmessig løpetid eller ikke løpetid i det hele tatt. Noen tisper blir infertile.

Man ønsker at hunder med lavt stoffskifte får riktig mengde Forthyron slik at verdiene er normale før man legger dem i narkose. Det høres ut som er gjort på din hund. Hos hunder med lavt stoffskifte hender det at man kan redusere dosen med sedasjon (bedøvelse) noe, ellers er det ikke forbundet noen økt risiko ved narkose for disse hundene. En såpass stor operasjon som sterilisering innebærer alltid en viss risiko, men denne er ikke høyere pga. lavt stoffskifte. Det lønner seg generelt å sterilisere midt i mellom to løpetider hvis mulig. Da er som regel hunden i god form og lite påvirket av hormoner. Man ønsker ikke å legge en slapp hund i narkose. På dette tidspunktet er det også mindre blodtilførsel til livmoren enn det er under løpetid og innbilt svangerskap slik at operasjonen er noe enklere og risikoen for blødninger mindre.

Ut i fra det du skriver virker det som hunden din er plaget av de hormonelle forandringene som skjer i kroppen under løpetid og under innbilt svangerskap. Noe som er ganske vanlig. Når det varer såpass lenge som 3 mnd av gangen høres sterilisering ut som en fornuftig avgjørelse. Som du skriver er det jo uansett ikke ønskelig å avle på hunden din siden lavt stoffskifte er arvelig.

Når hunder steriliseres/kastreres øker risikoen for å utvikle lavt stoffskifte, men denne problemstillingen slipper jo du å tenke på. Når det gjelder doseringen av Forthyron ville jeg tatt en kontrollblodprøve noen uker etter operasjonen. Også på hunder som ikke steriliseres er det av og til nødvendig å justere dosen. Når det gjelder oppførselen hennes vil hun fremdeles ha den samme personligheten. En del tisper blir mer lekne etter at de steriliseres. Slik du beskriver din hund vil jeg forvente at hun får mer energi og blir mer fornøyd når hun slipper den hormonelle ubalansen. Den eneste betenkeligheten jeg ville hatt med å sterilisere/kastrere en hund med lavt stoffskifte er risikoen for overvekt. Både lavt stoffskifte og sterilisering øker hver for seg risikoen for overvekt. Det er derfor viktig å kontrollere stoffskiftet regelmessig ved blodprøver og passe på at hun får riktig mengde mat og nok mosjon.