Flått

Hva er flått?
Flått er blodsugende midd i edderkoppdyrfamilien. Den vanligste flåtten i Norge heter skogflått (Ixodes ricinus). Det finnes også andre typer flått som fuglefjellflått (Ixodes uriae). Denne informasjonen omhandler skogflått.
Flåtten har fire livsstadier, egg, larve, nymfe og voksen. Larven er ca. 0,5 mm lang, mens nymfen er ca. 1,5 mm lang. Voksne hanner er 2-3 mm lange med gråsvart farge. Voksne hunner er 3-4 mm lange før de suger blod. Kroppen er rødbrun, mens hode og ben er svarte. Etter blodsuging kan hunnflåtten bli opptil 1,5 cm lang. Kroppen får da en gråblå farge.

I larve- og nymfestadiet suger både den hannlige og den hunnlige flåtten blod. Larvene vil stort sett feste seg på smågnagere, pinnsvin, fugler og firfisler der de blir i 3-5 dager. Nymfene suger som regel blod fra små til mellomstore pattedyr. I det voksne stadiet er det kun hunnflåtten som suger blod. Disse finer man oftest på større pattedyr og mennesker. Hannen vil også hoppe på vertsdyr for å finne en hunn å parre seg med. Den voksne hunnflåtten suger blod i 7-10 dager før den detter av og kan legge 2-3000 egg. Livssyklusen tar som regel 2-3 år. Flåtten er aktiv når det er over 5 °C om natten. På Østlandet betyr det fra mars til november.

Hvor lever flåtten?
Flåtten trives best når det er varmt og fuktig. Skogflått er vanlig i de fleste europeiske land. I Norge finner vi flått langs kysten på hele Sør- og Østlandet, helt opp til Helgeland i Nordland. Sporadisk finner man flått enda lenger nord og i innlandet. Flått kan feste seg på fugler og dermed fraktes langt fra opprinnelsesstedet. Aller mest flått ser man på Sørlandskysten.

Flåtten lever primært i områder med mye vegetasjon siden den er følsom for tørke. Det kan være i gress, busker, kratt og skog. Der det er mye hjortedyr som hjort, rådyr og elg, finner man som regel mye flått.

Hvilke hunder får flått?
Alle hunder kan få flått. Følgende hunder er mer utsatt:
– Hunder som ferdes mye i skog og mark med høyt gress og annen vegetasjon
– Hunder som ferdes der det er mye hjortedyr
– Hunder med lang pels. Lang pels er lettere å holde seg fast i for flåtten
– Hunder med lys pels

Flåtten kan feste seg hvor som helst på hunden. Oftest finner man den der det er tynn hud som i ansiktet, i og bak ørene, på buken, på innsiden av lårene og i området rundt anus.

Er flått farlig for hunden?
Flåtten i seg selv er ikke giftig. Derimot kan flåtten fungere som smittebærer for virus, bakterier og encellede parasitter.

Sykdommer flåtten kan overføre (i Norge):
Borreliose (Lyme-disease)
– Skogflåttencefalitt (hjernebetennelse)
Babesiose
Anaplasmose
– Harepest (tularemi)

For å være smittebærende må flåtten ha sugd blod fra minst ett dyr. Det betyr at larvene ikke kan overføre smitte. Borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Nymfestadiet regnes som den viktigste overføreren av borreliose. Dyr som får ekstremt mye flått kan få blodmangel. Dette sees i praksis aldri på kjæledyr, men kan bli livstruende for bla. rådyr-, hjort- og elgkalver.

Hva gjør jeg hvis hunden har flått?
Flått som går i pelsen skal fjernes og uskadeliggjøres. Dersom flåtten har festet seg skal den fjernes så raskt som mulig. Dersom flåtten fjernes innen 24 timer etter at den har festet seg, er sjansen for overføring av Borrelia-bakterien liten. Det finnes mange redskaper tilpasset til å fjerne flått eller man kan bruke fingrene. Prøv å fjerne flåtten fort og bestemt.

Er det farlig hvis det sitter igjen rester av flått?
Man bør prøve å få ut hele flåtten. Likevel kan det noen ganger bli sittende igjen rester av ben eller munnen til flåtten. Dette er ikke farlig, men det vil bli en betennelsesreaksjon og dermed rød hevelse på bittstedet. Restene av flåtten vil i løpet av noen dager som regel komme ut av seg selv.

Betyr rød hevelse etter flåttbitt at hunden har fått borreliose?
Nei. Hunder får ikke den karakteristiske rød ringen i huden som mennesker ved smitte med Borrelia-bakterien. De fleste hunder vil få en rød hevelse liknende et insektsstikk på bittstedet. Hevelsen varierer i størrelse fra få millimeter til et par centimeter og har ofte en skorpedannelse på toppen. Det er vanlig at denne klør. Hevelsen forsvinner som regel av seg selv i løpet av 1-2 uker.

Er det farlig at hunden spiser flått?
Nei. Magesyren vil drepe flåtten.

Hvordan kan hunden beskyttes mot flått?
Det finnes svært effektive preparater som beskytter hunden mot flått. Alle hunder i risikoområder bør behandles.

Preparater mot flått