Hvordan ser jeg om melketennene til hunden har falt ut?

Hunden vil som oftest få dobbelt tannsett der melketennene ikke faller ut. De enkleste å oppdage er hjørnetennene siden disse står litt separert fra resten av tennene og det dermed er lett å se at det er to hjørnetenner tett sammen i stedet for én. Noen melketenner er løse og/eller misfarvede (gulere). Melketennene er gjerne spissere/skarpere og mindre enn de permanente tennene.

Fortenner pleier også være ganske enkle å oppdage. Melketenner som ikke har falt ut står gjerne ikke på rekke med de permanente tennene, slik at det ser ut som hunden har to rader med tenner eller fortennene ser veldig uryddige ut. De fleste hunder har seks fortenner i underkjeven og seks i overkjeven. Noen små raser har kun fire. Dersom du kan telle flere enn seks fortenner i over- eller underkjeven er det sikkert at en eller flere melketenner ikke har falt ut.

Melketann-jeksler som ikke har falt ut kan være vanskelig å oppdage. Ofte er de løse og da er det høyst sannsynlig en melketann, men om de ikke er løse og du er i tvil bør du få en vurdering av veterinær.

Her ser man at hjørnetannen og en jeksel i overkjeven er «dobbel». Her er det minst to melketenner som ikke har falt ut.

Her kan vi telle 7 fortenner i overkjeven, dvs. én for mye. Vi ser også at fortennene ikke er på linje. Denne hunden har også retente fortenner i underkjeven.

hund

Samme hund etter at melketenner er trukket.

De aller vanskeligste retente/persistente melketennene å oppdage, er hos hunder som ikke får alle de permanente tennene. Ved fravær av en eller flere permanente tenner vil ikke hunden få dobbelt tannsett og dermed kan melketenner lett forveksles med permanente tenner. Dette sees hyppigere hos visse raser som f.eks. chinese crested powder puff. Selv for veterinæren kan det være vanskelig å se hvis tennene ikke er løse. Man kan da ta røntgen og se på røttene for å avgjøre om det er melketann eller permanent tann og om det finnes anlegg til permanente tenner eller ikke.

Hvilke hunder mister ikke alle melketennene?
Det kan skje med alle hunder, men er svært vanlig hos miniatyr-og smårasene, mens det er sjeldent hos de store rasene. Melketenner som ikke faller ut kalles retente eller persistente melketenner.

Hvilke melketenner er det som ikke faller ut?
Hunder har totalt 28 melketenner hvis de har fullt tannsett og det kan være hvilke som helst av melketennene som ikke faller ut. Det er imidlertid aller vanligst at det er hjørnetennene i overkjeven som ikke faller ut. Fortenner, hjørnetenner og de store jekslene sitter oftere igjen enn de små jekslene.

Les også: Retente/persistente melketenner