Definisjon

I dagligtalen brukes ofte begrepet kastrering om hannhund og sterilisering om tispe. Disse begrepene har ikke noe med kjønn å gjøre. Både tisper og hannhunder kan både kastreres og steriliseres.

Sterilisering
Med sterilisering menes at man utfører et inngrep som gjør at hunden ikke lenger kan reprodusere seg. Det finnes ulike teknikker. Mest brukte teknikken hos hund er kastrering der kjønnskjertlene (testikler/eggstokker) fjernes. I noen tilfeller brukes vasektomi der sædlederen/egglederen kuttes av men testiklene/eggstokkene ikke fjernes. Ved denne teknikken vil hunden produsere kjønnshormoner som før og inngrepet vil dermed ikke påvirke atferden eller seksualdriften.

I de fleste tilfeller det utføres sterilisering av hund i Norge, er det fordi man ønsker å redusere fysisk og psykisk belastning på hunden som er relatert til kjønnshormoner. Dette forklarer hvorfor kastrering er den mest aktuelle teknikken hos hund. Hos menneske er derimot vasektomi vanlig dersom man ønsker å opprettholde et normalt seksualliv uten at det resulterer i graviditet.

Kastrering
Ved kastrering blir kjønnskjertlene fjernet eller ødelagt slik at hunden ikke lenger kan reprodusere seg. Operasjon/kirurgisk kastrering der kjønnskjertlene fjernes er den mest brukte teknikken ved sterilisering av både hannhund og tispe. Hos hannhunder fjerner man testiklene, mens man hos tisper fjerner eggstokkene (ovarier). Hos tisper er det vanlig å samtidig fjerne livmoren ved kastrering. Dette inngrepet heter ovariehysterektomi på fagspråket. Resultatet av både kastrering og ovariehysterektomi er at hunden ikke kan reprodusere seg, dvs. blir steril, samt at produksjonen av kjønnshormoner synker.

Kjemisk kastrering
Hos hannhund er det også mulig å kjemisk kastrere. Da bruker man legemidler som nedsetter testiklenes funksjon. For legemidlene som benyttes i Norge er virkningen forbigående.

Les mer om kjemisk kastrering

Utbredelse av kastrering

I mange land kastreres de fleste hunder som ikke skal brukes i avl rutinemessig. Dette er særlig i viktig i land med mye løshunder. I Norge er det ulovlig å kastrere hunder uten medisinsk eller særskilt grunn.

Lovverk
Norge er et av de første landene som fikk en egen dyrevelferdslov i 1935. Lov om dyrevelferd slik vi kjenner den i dag, kom i 1974. § 9 forbyr kastrering av hund. Kastrering av hund er kun tillatt dersom det foreligger en medisinsk grunn og et slikt inngrep vil øke hundens livskvalitet. Se mer om aktuelle grunner under de ulike kjønnene.

Lov om dyrevelferd
§ 9. Medisinsk og kirurgisk behandling
Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.
Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.
Ved smertefulle inngrep skal det nyttes nødvendig bedøvelse og smertelindring.

Kastrering er ingen mirakelkur for atferdsproblemer, men kan for noen hunder gjøre hunden mer fokusert og lettere å trene.

Kastrering av hund

Kastrering kan være positivt for tisper som er svært plaget av de hormonelle endringene under løpetid eller innbilt drektighet.

Kastrering av tispe