The black dog sniffs white to a knot.

Tisper får normalt løpetid 1 – 3 ganger i året. Lær mer om hva som skjer under løpetid og når tispen er klar til å parres.

Løpetid

iStock_000050560080_Full

Hunder kan parre seg på tvers av raser. Tisper kan vanligvis befruktes 11-12 dager etter at eier først observerte blødning.

Parring

Adult Golden Retriever isolated on white background

Hunder er drektige i 63 ± 2 dager. Tispen kan endre atferd under drektigheten.

Drektighet

iStock_000006656967_Full

Innbilt drektighet sees 5 – 10 uker etter løpetid hos tisper som ikke er drektige.

Innbilt drektighet

dirty puppy after having milk

12 – 36 timer før fødsel synker kroppstemperaturen til tispen under 37,5 °C for så å stige til det normale igjen.

Fødsel

Team surgeon at work in operating room. a table with tools

Dersom tispen har ett eller flere tegn på at hun er i utpresningsstadiet uten at noe skjer, tyder det på at noe er galt.

Fødselskomplikasjoner