[bt_bb_section layout=»boxed_1200″ lazy_load=»yes» show_video_on_mobile=»»][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=»yes» shape=»inherit» border=»» width=»1/1″][bt_bb_text]

Som kjent kan flåtten overføre ulike sykdommer. En av de mest fryktede hos mennesker er TBE. TBE står for tick-borne encephalitis som på norsk heter flåttbåren hjernebetennelse. Også hunder og andre dyr kan smittes av dette viruset.

Utberedelse og overføring av TBE-virus

Det finnes tre subtyper av viruset:
1. Vestlige/sentraleuropeiske (W-TBEV/CEEV)
2. Sibirske (S-TBEV)
3. Det fjerne Østen (FE-TBEV)

I Norge er det sees hovedsakelig den vestlige/sentraleuropeiske subtypen som forårsaker skogflåttencefalitt. Sykdommen forårsakes av et virus som overføres via flåttarten Ixodes ricinus og gir infeksjon i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen). I risikoområder er ca. 0,1 – 1 % av flåttene bærere av dette viruset. Mus er reservoaret for viruset. Mennesker og hunder smittes ved å bli bitt av infisert flått.

Symptomer og sykdomsforløp hos mennesker
Sykdom kan oppstå 2 – 28 dager etter flåttbitt. Symptomer er feber, hodepine og muskelsmerter. Dette går vanligvis over etter 2 – 7 dager. Ca. 30 % av mennesker som smittes får symptomer på hjernebetennelse etter ca. en uke uten symptomer. Man får da langvarig feber, hodepine, søvnløshet, forvirring, evt. oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og lammelser. Det kan ta lang tid å bli helt frisk og noen sliter i lang tid med hodepine, konsentrasjons­vansker og søvnplager. Dødeligheten i Vest- Europa er under 1%, ca. 3% av de smittede får lammelser.

TBE hos hunder
Hunder kan også smittes av TBE-viruset, men risikoen for å utvikle sykdom er ikke kartlagt. Man vet at hunder er betydelig mindre sensitive enn mennesker for TBE-virus siden klinisk sykdom hos hund er forholdsvis sjelden. Dette til tross for at hunder har 50 – 100 ganger større sjanse for å bli bitt av flått sammenliknet med mennesker.

Mange av hundene som smittes får en subklinisk infeksjon, det vil si ingen symptomer på sykdom. Hos de som utvikler klinisk sykdom sees symptomer 7 – 14 dager etter flåttbitt. Dette inkluderer nedsatt allmenntilstand, feber, muskelsmerter, nedsatt appetitt, apati, ustøhet, skjelvinger, lammlser, ufrivillge øyebevegelse, mm. Hunder kan ikke spre viruset videre.

Diagnose
Antistoffer kan påvises i blod eller i spinalvæske.

Behandling og prognose
Det finnes ingen medisin som tar knekken på TBE-viruset. Behandlingen blir derfor symptomatisk med krampestillende, beroligende, væskebehandling, NSAIDs (smertestillende, betennelsesdempende, febernedsettende) og i noen tilfeller antibiotika. De fleste hunder som smittes en subklinsik infeksjon og utvikler ikke sykdom. Dødeligheten er høy hos de hundene som får kliniske symptomer. De få som overlever bruker 6 – 12 måneder på å komme helt til seg selv.

Vaksine
Det finnes effektiv vaksine mot TBE for mennesker. For hunder finnes det ingen vaksine mot TBE. Den humane vaksinen er forsøksvis brukt på hund og andre dyr. Foreløpige resultater tyder på at denne vaksinen har god effekt også på dyr, men det krever mer forskning før den kan tas i bruk. Imidlertid finnes det mange ulike flåttpreparater til hund som gir god beskyttelse mot flått og dermed reduserer sjansen for overføring av flåttbårne sykdommer.

Les mer om flåttbeskyttelse

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]