Fra 1. juli 2018 er det ikke lenger mulig å importere gatehunder og gatekatter til Norge. Årsaken til at Mattilsynet strammer inn regelverket, er at man ønsker å hindre innførsel av sykdommer vi nå ikke har eller har svært lav forekomst av i Norge. Gatehunder regnes ikke lenger som handelsdyr og går derfor ikke lenger under regelverket for kommersiell import.

Hva regnes som gatehund?
– Hunder uten eier
– Hunder fra sheltere
– Hunder med ukjent bakgrunn

Hva gjør jeg hvis jeg allerede har tatt med en gatehund til Norge?
Gatehunder som allerede er importert og bor hos familier/eiere i Norge vil ikke kastes ut av Norge.

Kan jeg reise utenlands med en tidligere gatehund?
Ja, men dersom du eier en hund som tidligere har bodd på gaten og ønsker å reise utenlands med denne hunden, må du kunne dokumentere at hunden har vært i ditt eie og under din kontroll i minimum 6 måneder før innreise til Norge igjen. Du skal også kunne dokumentere at hunden er lovlig innført til Norge. For eksempel om du skal ha med en tidligere gatehund på ferie til Spania 6. – 20. august 2018, må denne hunden ha bodd hos deg og vært i ditt eie siden 20. februar 2018. I tillegg må du fortsatt følge de vanlige reglene med pass, mikrochip, gyldig rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm.

Kan jeg importere rasehunder?
Ja, men du må kunne dokumentere at hunden ikke er en gatehund. F.eks. vil stamtavle fungere som slik dokumentasjon,

Endres reglene for å reise på ferie med hund?
Nei, disse reglene er de samme. Har du en norsk hund med pass utstedt av norsk veterinær vil du ikke rammes av denne innstrammingen. Dersom du eier en tidligere gatehund, må denne ha vært i ditt eie minst 6 mnd (se punkt ovenfor).

[vc_btn title=»Regler for reise med hund i EØS-land» color=»blue» align=»center» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.hundehelse.no%2Freise-til-eos%2F||»]

Hvilke sykdommer er vi redde for?
Mattilsynet ønsker å redusere risikoen for å importere sykdommer som kan ramme både dyr og/eller mennesker, noen potensielt dødelige. Noen av sykdommene som kan smitte både hund og mennesker som bør nevnes er:

Rabies
Virus som kan smitte alle varmblodige dyr inkludert menneske. Hvert år dør mellom 50 – 70 000 mennesker av rabies hvor 99 % av tilfellene skyldes smitte fra hund (kilde: WHO).

Revens dvergbendelorm
Både hund og menneske kan smittes, men kun farlig for mennesker. Parasitten forårsaker cysteliknende svulster på opptil 7 cm i ulike organer, vanligvis lever og hjerne. Det kan ta mange år fra mennesker smittes til symptomer sees.

Leishmaniose
Encellet parasitt som kan smitte både hund og menneske. Hvert år smittes mellom 700 000 og 1 million mennesker av leishmania og ca. 20 – 30 000 dør. Det finnes ulike former for leishmaniose. Den kutane formen med hudforandringer er den vanligste. Den vicerale formen gir feber, anemi, forstørret milt og lever og er dødelig uten behandling.

Hjerteorm (hovedsakelig hund som smittes, men finnes eksempler på smitte til menneske)
Ehrlichiose (gruppe av bakterier som kan smitte både hund og menneske via flått)
Anaplasmose (bakterie som kan smitte både hund og menneske via flått)
Leptospirose (bakterie som kan smitte hund, rotter, mennesker, m.fl.)

I tillegg sees det mye valpesyke og parvovirus i landene det er vanlig å hente gatehunder fra. Dette er virussykdommer som ikke kan smitte mennesker, men har høy dødelighet hos hund. Vi ser dem heldigvis sjelden i Norge. Selv om det finnes vaksine vil import av gatehunder føre til økt smittepress på den norske hundebestanden. Ikke alle hunder er vaksinert og dessuten kan ville dyr i hundefamilien som rev og ulv også smittes og spre sykdommene.

Kan man importere disse sykdommene dersom hunden har fått alle behandlinger regelverket krever?
Ja, dessverre. Mange tror at dersom man følger regelverket vil man ikke kunne føre med seg noen sykdommer. Så enkelt er det dessverre ikke.

Regelverket dekker ikke alle sykdommene
For det første krever ikke regelverket behandling eller testing for mange av import-sykdommene som f.eks. leishmaniose, hjerteorm, valpesyke, parvovirus, m.fl.

Kan ta lang tid før man kan påvise sykdom
Det kan ta lang tid før hunden utvikler symptomer eller sykdommer synes på en test. Dette gjelder f.eks. hjerteorm som kan ta 6 – 8 måneder fra hunden smittes til hunden får symptomer eller hjerteorm kan påvises ved blodprøve.

Vaksinen virker ikke
Fra EØS-landene har det ikke vært krav om å ha blodprøve som viser høyt nok nivå av antistoffer, kun rabiesvaksine har vært påkrevd. Ved stikkprøver (blodprøver) av importerte gatehunder har det flere ganger vist seg at disse ikke har høyt nok nivå av antistoffer mot rabies. Mulige årsaker til dette er:

  • Vaksinen har ikke vært oppbevart riktig. Vaksiner er kjølevare. Dersom de under transport eller på klinikk har blitt stående i for høy temperatur kan de bli ødelagte
  • Vaksinen har gått ut på dato
  • Vaksinen ble ikke injisert som den skal. Vaksinen skal injiseres under huden. Noen ganger kan hunden bevege seg slik at ikke alt innholdet i sprøyten kommer under huden som det skal, men kommer ut i pelsen uten at veterinæren oppdager det
  • Hunden hadde redusert immunforsvar da den ble vaksinert. Dersom hunden er syk, f.eks. har en pågående infeksjon i kroppen når den vaksineres, greier ikke alltid immunsystemet å reagere slik det skal på vaksiner
  • Hunden var for ung da den ble vaksinert. Noen ganger blir valper funnet på gaten og man vet ikke hvor gamle de er slik at de vaksineres for tidlig

Juks med papirer
Det forekommer dessverre en del juks med papirer fordi stedene i utlandet der gatehundene kommer fra har lite penger eller ønsker å sende hundene så fort som mulig. Dette kan føre til at det jukses på datoer for når vaksiner og annen behandling er gitt. Det hender også at vaksine eller annen behandling ikke er gitt i det hele tatt selv om det står i hundens pass/dokumenter. I utlandet finnes det en del useriøse mennesker som har gjort butikk av gatehunder. Medisiner koster penger og ved å jukse kutter man kostnader.

Jeg har funnet en søt gatehund på ferie i utlandet – hvordan får jeg denne til Norge?
Skal du gjøre dette lovlig etter de nye reglene må du i prinsippet selv bo med hunden i utlandet i 6 måneder, samt oppfylle kravene for reise med hund.